Quí som?

L'Escola de Bàsquet Sant Gabriel, la història de la qual no es pot desvincular de la del col·legi del mateix nom, es va crear el 1962 com un centre de formació de joves jugadors, coincidint amb la implantació d'aquest esport a Catalunya. En els seus primers anys de vida, l'Escola només acollia nens procedents del Col·legi Sant Gabriel, mentre que en l’actualitat acull nens i nenes de tot el poble, i fins i tot, de poblacions veïnes.

 

Actualment l’Escola porta quasi mig segle dedicada a la formació de persones a través de la pràctica de l'esport, concebut com una referència per als nens a la seva vida quotidiana. A poc a poc, el bàsquet s’ha anat difonent i l'entitat ha anat adquirir prestigi, la qual cosa ens ha permès experimentar un creixement progressiu.

 

L'Escola fomenta la pràctica del bàsquet entre els nens, ja que considera que l'esport és una bona eina per complementar la seva formació. La missió és intentar inculcar als jugadors valors com el civisme i l'esperit d'equip a través de la pràctica de l'esport, el qual pot esdevenir una referència a la seva vida. Satisfetes les necessitats materials, com són les instal·lacions, i tenint en compte la filosofia de l'entitat, la prioritat de l'Escola és formar persones i crear un ambient còmode per als nens.

 

A més d’aquest objectiu d’educació i formació de persones per al ple desenvolupament dels nostres jugadors/es, l’Escola de Bàsquet té altres objectius formatius paral·lels, com poden ser que els nostres jugadors i jugadores siguin capaços de:

 

  • Socialitzar-se dins d’un grup

  • Desenvolupar la capacitat de “aprendre a aprendre”

  • Respectar els rivals i els àrbitres tant en la victòria com en la derrota, acceptant-les a totes dues amb naturalitat i normalitat.

  • Respectar els companys, entrenadors, i resta de persones que formen la família de l’Escola de Bàsquet Sant Gabriel, amb els que conviuen dia a dia.

  • Respectar i tenir cura del material i les instal·lacions que l’Escola ens ofereix.

  • Treballar en equip per a un objectiu comú, que no ha de ser necessàriament el fet de guanyar un partit.

  • Entendre el treball diari com al mitjà per a assolir la millora i la superació diària.

  • Comprometre’s amb un grup humà i mantenir el compromís en tot moment.

 

A part d’aquests objectius educatius, l’Escola té una sèrie d’objectius esportius paral•lels. Són objectius secundaris, però també treballem per assolir-los: el desenvolupament màxim de les capacitats esportives dels postres jugadors/es intenten aprofitar al màxim les eines de què disposem (temps, material, i material humà).

 

Els objectius esportius no són els resultats en els partits o en les competicions. El que avaluem en l’escola es el desenvolupament de les capacitats de cada jugador/jugadora i la seva millora global, tècnica i tàctica, respecte al seu nivell inicial.

Totes les mesures i normes de funcionament que s’aplicaran en els entrenaments i en els partits i que s’exposaran a continuació al projecte esportiu van encaminades a aquesta millora individual respecte al nivell inicial.

 

Un altre objectiu de l’Escola de Bàsquet és la transversalitat dels ensenyaments i aprenentatges. Disposem del projecte esportiu per tal de que el procés d’ensenyament-aprenentatge sigui continuat i coherent. Per tant, el que es pretén és que tot el club segueixi una mateixa filosofia i el treball tingui una continuïtat malgrat que es canviï d’entrenadors d’una temporada a una altra.

 

 

HORARIS D'ENTRENAMENT 2017/2018

HORARIS 1718.pdf
Documento Adobe Acrobat [185.3 KB]
HORARIS PLUJA 1718.pdf
Documento Adobe Acrobat [179.1 KB]

Escola de bàsquet Sant Gabriel Ripollet
Carrer Nord, 32
08291 RIPOLLET

 

Correu electrònic:

coordinacio@bsgr.org

 

Telèfon de coordinació:

672191547

(Dill-div 16'30h-20h / Diss 9h-14h)

Visites a la nostra pàgina